פרויקטים

ההנהגה הירוקה של שנתוני ז-ח

  קבוצת  הקימה גינה אנכית בחצר שנתון ח'. הקמת הגינה הינה חלק מפעילויות ההנהגה המתבצעות בשיתוף עם היחידה הסביבתית של המועצה האזורית הגלבוע וחברת "חלום חדש". מטרת ההנהגה היא הובלת תהליכים סביבתיים בביה"ס כגון העמקת המודעות והאיכפתיות למראה הסביבה. תלמידי ההנהגה...