על המגמה

הלימוד כולל:

המגמה מכשירה את תלמידיה להשתמש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת. התלמידים במגמה לומדים את מקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת. התלמידים יכירו את מערכות ההפעלה והתקנת יישומים התואמים את הדרישות. המגמה מכשירה את התלמידים להיות אנשי system במערכות התקשוב, אותם בעלי המקצוע אשר מכינים את התשתית ועוסקים בהתקנת המחשב. טיפול בתקלות וחיבור לרשת. הלימודים כוללים לימודים עיוניים ויישום החומר הנלמד באמצעות עבודה במעבדות תקשורת ומעבדות פירוק והרכבות וירטואליות ופיזיות. התלמידים לומדים עבודה עם מערכות ליצירת רשתות מחשבים ותקשורת ניהול מערכות תקשורת.

מבנה ההיבחנות:

  • 30% בחינה פנימית בנושאים – מבנה המחשבומבוא לרשתות תקשורת.
  • 70% בחינה חיצונית בנושאים – רשת מקומית, רשת רחבה, רשת האינטרנט, אבטחת רשת ומיומניות תקשורת בין טכנאי ללקוח.
  • פרוייקט גמר(3/5) יחידות – בחינה חיצונית בניית ספר פרוייקט ובניית רשת בתוכנת packet tracer.

דרישות המקצוע:

  • גילוי עניין במחשבים וברשתות תקשורת.
  • נכונות להשקיע.
  • ביצוע פרוייקט גמר.