הלימוד כולל

סוציולוגיה (2 יח"ל).המקצוע סוציולוגיה עוסק בחקר יחסים אנושיים. בדפוסי היחסים האלה יש הבדלים, ותפקיד הסוציולוגיה הוא לתת הסברים להבדלים אלה, למקורותיהם ולהשלכותיהם. החקר הסוציולוגי מסייע בהבנת בעיות ותהליכים בחברה.  ייחודיות המקצוע משתקפת בשאלות המחקר הספציפיות, שהעסיקו וממשיכות להעסיק סוציולוגים, ובדפוסי החקירה של שאלות אלה. הנושאים שילמדו במסגרת 70% כבסיס הידע והמיומנות כוללים :תרבות, קבוצה, משפחה, חברות.הנושאים שילמדו במסגרת הרחבה והעמקה ( 30%  להערכה בית ספרית)  בלמידה חוקרת וחוויתית:

מיסוד, טקסים, ישראל חברה הטרוגנית, רמת לכידות בקבוצה, חקר קבוצות, תהליכי מודרניזציה, מעמד נשים בחברה, מטרות תהליך החיברות.

פסיכולוגיה (2 יח"ל)  .

המקצוע פסיכולוגיה עוסק בחקר נפש האדם. במהלך השיעורים  נלמד תיאוריות מרכזיות בתחום הפסיכולוגיה , נרכוש מושגי יסוד ייחודיים למקצוע, נכיר ממצאים ממחקרים קלאסיים וחדישים בפסיכולוגיה. המקצוע הפסיכולוגיה נבחר להיבחנות פנימית וילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות.

הנושאים שילמדו במסגרת 70% כבסיס הידע והמיומנות: למידה, לחץ, התקשרות, חשיבה חברתית, עמדות, דעה קדומה, אלטרואיזם ועוד.

הנושאים שילמדו במסגרת הרחבה והעמקה ( 30%  להערכה בית ספרית): התיאוריות  של פרויד ופיאז'ה.

 

 

מבנה ההיבחנות

תלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה יבחן בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני- סוציולוגיה בסוף כיתה י"א.

בתחום הדעת הנוסף, פסיכולוגיה- יבחן במבחן בגרות פנימי בסוף כיתה י"ב.

עבודת חקר- סוף כיתה י"ב. התלמידים הלומדים מדעי החברה חייבים, במסגרת לימודיהם, לערוך מחקר אמפירי במדעי החברה. התלמידים בוחרים נושא לעבודתם, מנסחים שאלת מחקר, קוראים חומר תיאורטי, משתמשים בכלי מחקר מקובלים לעריכת מחקר, מביאים  את תוצאות מחקרם ומנתחים תוצאות אלו.

עבודת החקר  הינה אישית או קבוצתית.

דוגמא לנושאים: קשר בין מין לבין הצלחה בלימודים, מוטיבציה לשרת בצבא, קשר בין מין לבין דימוי עצמי, עמדה כלפי שימוש באלכוהול, לחץ חברתי, ועוד.

לחצו לצפייה בסרטון הסבר על המגמה