הנדסת תוכנה

הלימוד כולל

מגמה טכנולוגית של 10 יחידות לימוד.

אחת ממטרות הלימוד בהנדסת תכנה בחטיבה העליונה היא חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה, הן ברמת הפשטה גבוהה המתייחסת להבנת הבעיה והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך מאפשרת תכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.

התלמידים רוכשים ידע המהווה בסיס בתחומי המחשוב ומכשיר את התלמידים לקראת פרויקט גמר בתכנון ותכנות מערכות הכולל: פיתוח אפליקציות לטלפוני אנדרואיד.

נושאי הלימוד:

* שפת תכנות C# – יסודות ומבנה נתונים.

* מודלים חישוביים.

* פיתוח אפליקציות לאנדרואיד.

 

מבנה היבחנות

5 יח"ל בסיסיות:

30% הערכה חלופית הגשת פרויקט.

70% הבחנות חיצונית.

5 יח"ל נוספות:

פרויקט גמר בפיתוח אפליקציות לאנדרואיד.

 

דרישות המקצוע

4-5 יח"ל מתמטיקה.

יכולת חשיבה לוגית ואנאליטית.

יכולת התמדה.

לצפייה בסרטון הסבר על המגמה