הלימוד כולל

מקצועות מעשיים:

ריקוד קלאסי, מודרני, קומפוזיציה, עבודת כוריאוגרפיה- 2 יח“ל.

בחינת הבגרות בתחום המעשי כוללת שיעור בלט קלאסי, שיעור מחול מודרני ויצירה אישית

(כוריאוגרפיה של התלמיד), העבודה האישית מלווה על ידי מנחה.

השיעורים המעשיים מתקיימים בשעות אחר הצהריים באולפן גלבוע בתל יוסף.

מקצועות עיוניים:

תולדות המחול, מוסיקה למחול, אנטומיה ופיזיולוגיה- 3 יח“ל.

השעורים העיוניים נלמדים בסדנאות מרוכזות באחת משנות הלימוד.

 

מבנה ההיבחנות

  • 1 יח“ל תולדות המחול- עיוני ( באחת משלוש השנים).
  • 1 יח“ל מוסיקה למחול- עיוני ( באחת משלוש השנים).
  • 1 יח“ל אנטומיה ופיסיולוגיה- עיוני ( באחת משלוש השנים).
  • 2 יח“ל מעשי- יצירה (בכיתה י“ב).

דרישות המקצוע

תלמידים עם רקע במחול.

מימון:

  • הלימודים המעשיים: השתתפות עצמית של התלמיד.
  • השיעורים העיוניים, כנסים, ליווי מנחים לבחינות, תלבושות, עבודה אישית ועוד ממומנים על חשבון האולפן.