מגמת חקלאות בהתמחות כלבנות

מגמת חקלאות בהתמחות כלבנות

תוכנית הלימודים בכלבנות כוללת מגוון רחב של נושאים:

חקלאות כללית, מערכות כלליות גוף ואנטומיה של הכלב בפרט, אבולוציה והתפתחות הכלב.

שרשרת גירויים, גזעים, עזרה ראשונה, טיפוח הכלב ופתרון בעיות שונות.

תרגילי משמעת בסיסיים, תרגילי מכשולים, הגנה ושמירה.

מבנה ההיבחנות:

30% אגרוטופ בכיתה י"א.

היחידה המעשית בכיתה י"ב.

70% בגרות בתחום בעלי החיים בכיתה י"ב.

דרישות המקצוע:

רצינות והתמדה בהנסות מעשית.

עמידה בדרישות הלימודיות.

עבודת חקר.

השתתפות בסיורים לימודיים.