גיאוגרפיה אדם וסביבה

הלימוד כולל

תוכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של נושאים אקטואליים מהארץ והעולם, כמו שינויי אקלים
והתחממות כדור הארץ, עולם גלובאלי, ועוד.
נלמד על מקומות קסומים ותרבויות מגוונות.
נבחן את התיישבות בכפר ובעיר, במקומות מפותחים ומתפתחים.

נסתכל על העולם בראייה מרחבית ובמכלול שיקולים רחב.

מבנה ההיבחנות
40% – עבודת חקר על דילמות סביבתיות במרחב הקרוב לנו – הפיתוח והתכנון המרחבי ובחינה מסכמת.
60% – בחינה חיצונית – ארץ ישראל והמזרח התיכון
וניתוח תופעות במרחב.

דרישות המקצוע

  • גילוי עניין ומעורבות חברתית בתהליכים המתרחשים סביבנו.
  • נכונות להשקיע
  • השתתפות בסיורים לימודיים

סרטון הסבר על המגמה

.

סביבת לימוד בשעת חירום