מגמת ביולוגיה

הביולוגיה הוא מקצוע הנמצא בחזית המדע ונוגע בכל תחום בחיינו. יחד עם פריצות דרך
מדעיות משמעותיות וגדולות במחקר הביולוגי, התורמות באופן ישיר לאורך ואיכות חיינו
וסביבתנו, עולות גם שאלות מוסריות וחברתיות שעליהן כל אדם צריך לתת את הדעת.

הלימוד כולל:
הלימוד במגמה כולל הכרות עם מערכות
גוף האדם ותיפקודו, הכרות עם המערכת
האקולוגית של כדור הארץ וסביבת החיים
שלנו, פעילותו של התא החי כיחידת החיים
הבסיסית בעולם החי, פרקים נבחרים בגנטיקה
וברבייה. הלימוד כולל ביצוע מעבדות, סיור
אקולוגי, ניתוח מאמרים מדעיים, עבודת ביוחקר
ולימודים עיוניים.

מבנה ההיבחנות:
בחינת הבגרות כוללת בחינת בגרות עיונית,
בחינת מעבדה מעשית והגשת ביוחקר.
ביוחקר: 30% עיוני + מעבדה: 70% (בחינות
חיצוניות).

דרישות המקצוע:
על התלמיד להיות בעל חשיבה מדעית
מפותחת ובעל זיקה למקצוע. כמו-כן יתקבלו
תלמידים אשר למדו ביולוגיה ברמה א+ בציון
של 85 ומעלה.
תלמידים שלמדו ביולוגיה ברמה א יוכלו להגיש
בקשה להתקבל למגמה אם ציונם מעל 95
ובצירוף המלצה של המורה לביולוגיה.

סרטון הסבר על המגמה