תחרות שחזור תמונות

תלמידים צופים בליקוי חמה – 1966