חזון תקנונים ועוד

התקנון והחזון

ביה"ס ישאף לפיתוח אדם אוטונומי, שלם וערכי המודע לרצונותיו ולכישוריו, מכיר את זהותו ומסוגל לעצב לעצמו השקפת עולם ערכית וביקורתית.

ביה"ס יעודד את תלמידיו למצות את יכולתם הלימודית ויפתח את היכולת האישית של כל תלמיד, כדי להגיע להישגים גבוהים ככל האפשר ולמצות את כישוריו ויכולותיו במלואם.

ביה"ס יפתח מעורבות חברתית פעילה ויוזמת קרב תלמידיו.

ביה"ס יראה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה וישאף לשיתוף פעולה עמה.

ביה"ס יכין את תלמידיו לעולם המתקדם והמשתנה ע"י טיפוח המיומנות הנדרשות במאה ה 21.

למידה שיתופית, טיפוח הסקרנות, היצירתיות, עבודת הצוות ושיפור מיומנות בסביבת למידה מתוקשבת.

כיום, מהווה הזירה האינטרנטית חלק בלתי נפרד מחיינו. כולנו, ילדים, בני נוער ומבוגרים, הפכנו
ל"אזרחים דיגיטליים" העושים שימוש נרחב ברשת באמצעות ממשקים שונים.
בעידן בו הטכנולוגיה מתפתחת באופן מואץ ומשפיעה על חיינו באופן ישיר ועקיף חלה עלינו כמחנכים
החובה להנחות את תלמידנו לעשות שימוש אחראי ונבון בפוטנציאל האדיר שהרשת מציעה במגוון
רחב של היבטים תוך כדי הקניית נורמות התנהגות ראויות והימנעות מהתנהגויות סיכון.
לפיכך, משרד החינוך מעמיד לרשות בתי הספר שני חוזרי מנכ"ל, "קידום אקלים בטוח והתמודדות
עם אירועי אלימות במוסדות החינוך" )תש"ע/ 1)א(, אלול התשס"ט, ספטמבר 9002 ( ו"אתיקה
ומוגנות ברשת" )תשע"ב/ 4)א(, כסליו התשע"ב, דצמבר 9011 (, המפרטים הנחיות להקמת צוות
"חיים ברשת" שתפקידו לחנך להתנהלות מיטבית, כמו גם לטפל באירועים חריגים המתקיימים
במרחבי הרשת.
לחוזרים אלה זה יש להוסיף את חוזרי המנכ"ל הבאים:
 שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים חוזר מנכ"ל תשסג/ 7 )א(, כ"ח אדר –
. תשס"ג, 9 במרס 9002
 חסימת אתרי מידע בלתי רצויים באינטרנט במערכת החינוך חוזר מנכ"ל תשס"ד/ 2 )א(, –
. מאי 9004
 – שמירה על זכויות יוצרים חוזר מנכ"ל תשסד/ 2)א(, נובמבר 9002 סעיף 2.3-. 5
ההתמודדות עם אירועים חריגים מקוונים לשם מזעורה, היא חלק מתפיסה חינוכית כוללת וממדיניות
בית ספרית לטיפוח אקלים מכבד ובטוח כאורח חיים. התשתית לכך היא הסברה ומניעה, קיום שיח
עם התלמידים, הקניית כלים ומיומנויות לחיים ובעת הצורך הפעלת סנקציות כחלק מטיפול משמעתי.
מסמך זה מתייחס לטיפול באירועים חריגים הקשורים להתנהלות באתרים בית ספריים, רשתות
חינוכיות ורשתות חברתיות )כמו פייסבוק, גוגל+, טוויטר( , בשירותים שיתופיים מקוונים )כמו יוטיוב,
אינסטגרם, ווטסאפ, וכל שירות דומה(, שירותי תקשורת ברשת )כמו סקייפ, הנגאאוט(, דיונים
מקוונים ברשת באמצעים שונים וכד'.

לחצו לצפייה במצגת מוגנות

מורים ומחנכים יקרים,

בביה"ס מופעלת תוכנית מוגנות שמטרתה לאפשר שהיה בטוחה לכל באי בית הספר.

כדי לשתף את התלמידים בכל השלבים להם הם צפויים במידה וצברו הרבה דוחות חפ"ז, הוחלט לרענן את נהלי המוגנות הן למורים והן לתלמידים.

אנו רואים גם חשיבות רבה ברתימת ההורים לתהליך והפיכתם לשותפים מלאים המיודעים בכל הנעשה במידת הצורך.

 

הכללים הם:

  1. תלמיד שקיבל דו"ח מחויב בשתי הפסקות בחפ"ז
  2. תלמיד שלא מגיע יום אחד, נקנס בהפסקה נוספת.
  3. תלמיד שלא מגיע פעמיים, המחנך יידע את הוריו על אי הגעתו.   
  4. תלמיד שאינו מגיע שלוש פעמים רצופות, מושעה מיום לימודים.

   הוא יחזור ללימודים לאחר שיחה עם ההורים ועם רכזת מוגנות ומחנך

   (יש להזכיר לתלמידים כי השעייה אינה מבטלת חפז"ים ועל התלמידים להשלימם

    לאחר ההשעייה, ולכן לא כדאי לצבור קנסות)

  1. לתלמיד שיצבור חמישה דוחות ישלח מכתב התרעה על מצבו + שיחה עם רכז  

   שנתון.

  1. תלמיד שיצבור שבעה דוחות, שיחה עם המחנך ורכזת החטיבה
  2. תלמיד שיצבור שמונה דוחות, שיחה עם ההורים ועם רכזת מוגנות.
  3. במידה ותלמיד ימשיך לצבור חפז"ים, תישקל השתתפותו בפעילויות חוץ בית ספריות

    ולא יוכל לצאת ללא ליווי הורים.

  1. צבירת הדוחות היא סימסטריאלית.
  2. כמות הדוחות תופיע בתעודה.

 

כדי למנוע אי בהירויות או אי ידיעה עליכם לעדכן את התלמידים בנהלים

 

לילך שטיין                                                                 אלדף אלינור

מנהלת בי"ס                                                                  רכזת מוגנות