ההנהגה הירוקה של שנתוני ז-ח

 

קבוצת  הקימה גינה אנכית בחצר שנתון ח'.
הקמת הגינה הינה חלק מפעילויות ההנהגה המתבצעות בשיתוף עם היחידה הסביבתית של המועצה האזורית הגלבוע וחברת "חלום חדש". מטרת ההנהגה היא הובלת תהליכים סביבתיים בביה"ס כגון העמקת המודעות והאיכפתיות למראה הסביבה. תלמידי ההנהגה עברו מספר מפגשים בהם העמיקו את הידע שלהם אודות סביבה וקיימות. בשלב הבא יכנסו התלמידים להעברת שיעורים בנושא בכיתות.