בית ספר

התארגנות לתמונת מחזור- שנות ה-70 בחזית מנהל ביהס אברהמלה יריב