פרסום שיבוצים של שנתון ז' ושנתון י'!!!

שנתון ז'  – יקבלו בהודעת סמס קישור לדף עם כל ההנחיות וההסברים לקראת פתיחת שנת הלימודים כולל שם המחנכת. 

יש ללחוץ על הקישור למטה "קראו עוד" כדי לראות את השיבוצים.

מכתב להורי שנתון ז

שיבוץ כיתה ז1

שיבוץ כיתה ז2

שיבוץ כיתוה ז3

שיבוץ כיתה ז4

שיבוץ כיתה ז5

שיבוץ כיתה ז6

שיבוץ כיתה ז7

שנתון י' :

לחצו לצפייה במכתב הקדמה לשיבוץ.

כיתה י1 תשפא

כיתה י2 תשפא

כיתה י3 תשפא

כיתה י4 תשפא

כיתה י5 תשפא

כיתה י6 תשפא

כיתה י7 תשפא

כיתה י8 תשפא