הנדסת תוכנה

הלימוד כולל:

  • שילוב של שיעורים עיוניים והתנסות במעבדה.
  • לימוד תהליכי חישוב ומציאת מודלים סכמטיים.
  • יסודות מדעי המחשב בשפת .#C
  • תכנות מונחה עצמים OOP בשפת # .C

מבנה ההיבחנות: 

1 יח“ל בסוף כיתה י, – מעבדה מעשית.

בחינת עיונית ברמת 2 יח“ל (בסוף כיתה י“א).

בחינת בגרות ברמת 2 יח“ל (בסוף כיתה י“ב).

דרישות המקצוע:

4-5 יח“ל במתמטיקה.