רכז/ת השכבה

 • רכז/ת: לירון בוקי

כיתות השכבה

 • ט1
  מחנכ/ת: מאי לביא

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט2
  מחנכ/ת: לירון בוקי

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט3
  מחנכ/ת: אורן נתן

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט4
  מחנכ/ת: מיכשל שוסטר סויסה

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט5
  מחנכ/ת: אוראל פרץ

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט6
  מחנכ/ת: סמדר המאירי

  סביבת לימוד בגוגל

 • ט7
  מחנכ/ת: חגי דורון

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

 • ט8
  מחנכ/ת: משי סרוסי

  סביבת לימוד בגוגל קלאסרום

לוח מבחנים שנתון ט סמסטר א תש"ף

לוח מבחנים ט' מחצית א